Bireysel Çalışmalar

Anat Baniel Method® NöroHareket® Bireysel Ders Nedir ve Kimler İçindir?

Bireysel dersler bir uygulayıcı tarafından duyusal bilgi veren yumuşak dokunuşları içeren ve yönlendirici, bazen de sözel komutlar ile aktif hareketin beklendiği birebir yapılan genellikle 45 dakika süren ve ihtiyaca göre sayısı belirlenen derslerdir.

Birebir dersler grup çalışmalarına katılamayacak çocuklar, çeşitli nedenlerle komutları takip ederek uygulayamayacak erişkinler veya klinik durumu nedeniyle daha çok destekten fayda görebilecek erişkinler içindir. Bu çalışmaların fayda gösterebileceği klinik durumlardan bazıları şu şekildedir:

  • Çocuklarda nörolojik sorunlar (serebral palsi/beyin felci, hipoksik-travmatik beyin hasarı,…)
  • Çocuklarda genetik bozukluklar (Down sendromu, Rett sendromu, gen mutasyonları,…)
  • Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu
  • Yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm)
  • Erişkinlerde nörolojik rahatsızlıklar (İnme, Multipl Skleroz (MS), Parkinson Hastalığı, travmatik beyin hasarı, enfeksiyon sonrası fonksiyon kaybı…)
  • Ortopedik problemler (Ameliyat sonrası rehabilitasyon)
  • Eklem ağrıları (Disk hernileri, dejeneratif süreçler, …)