Moshé Feldenkrais

Moshé Feldenkrais ve Hareket Yoluyla Farkındalık

Farkındalık çalışmaları son yılların popüler konusu olmakla birlikte gerek bireysel, gerekse grup içerisinde yaptığımız çalışmaların temeli 100 yıla yakın zaman önce, dönemine göre oldukça devrimsel nitelikte fikirleri olan Moshé Pinchas Feldenkrais (1904 –1984) tarafından atılmıştır.

Mühendis ve fizikçi olan Feldenkrais geliştirdiği fiziksel egzersiz sistemi ile hareket yoluyla öz-farkındalığı artırmayı ve işlevsel olarak iyileşmeyi hedeflemiştir. Feldenkrais’e göre düşünce, hisler, algı ve hareket çok yakından ilintilidir ve birbirlerini ciddi oranda etkiler.

6 Mayıs 1904’te bugünkü Ukrayna sınırları içinde doğmuştur. 1918 yılında sadece 14 yaşında iken yürüyerek Filistin’e göç etmiştir. 1930’larda Fransa’da yaşayan Feldenkrais mühendis olduktan sonra Sorbonne Üniversitesi’nde fizik alanında doktora yapmıştır. Radyoaktivite ile ilgili yaptıkları çalışmalar ile Nobel Ödülü alan Curie’ler ile birlikte nükleer kimya alanında çalışmıştır. Gençlik yıllarından itibaren Ju-Jitsu’yu da içeren savunma sanatlarına ilgi duymaya başlamıştır. 1933 yılında Judo’nun geliştiricisi olan Kano’dan eğitim almış ve siyah kuşak sahibi ilk Avrupa’lılardan biri olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusu için haritalama görevinde çalışmış ve patentini aldığı radar cihazları geliştirmiştir. Daha önceden dizini etkileyen bir futbol yaralanması yaşayan Feldenkrais’in donanmaya ait deniz altılarda geçirdiği sürelerde ıslak zeminlerde defalarca düşmesinin de etkisiyle diz eklem sorunları tekrar nüks etmiş ve o günün şartlarında çözümsüz olan bu süreç kendini iyileştirme sürecini başlatarak, onu daha iyi hareket etmenin yollarını keşfetmeye yönlendirmiştir.  Yöntemini geliştirdiği yıllar boyunca anatomi, nörofizyoloji, biyoloji, embriyoloji, psikoloji, hareket bilimleri, evrim, çocuk gelişimi, doğu kökenli farkındalık çalışmaları ve diğer somatik yaklaşımları detaylı olarak incelemiştir. Feldenkrais, Judo’yu bilimsel olarak araştırmış, kitaplar yazmış ve 1970’lerden itibaren Avrupa ve Amerika’da kendi geliştirdiği yönteminin eğitimini vermeye başlamıştır.